Дисплеј Пакување

ДИСПЛЕЈ
ПАКУВАЊЕ

Со развој на пакувања за малопродажба (RRP) и пакувања подготвени за рафтови (SRP) ние ја нудиме адекватната амбалажа со која се овозможува зголемена продажба на мало и максимален пристап на производот за вашите клиенти.

Се фокусираме на производот со добро осмислен концепт и стратегија за негово позиционирање на маркетот.